Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες: Μεταπτυχιακό απο το ECI, το ΕΚ 'Αθηνά' και το Ίδρυμα Μπότση

05-01-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Το πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (Quality Journalism and New Technologies), οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου M.A. (Master of Arts). Προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI - European Communication Institute), που αποτέλει Συνέργεια των παρακάτω Ευρωπαϊκών δημοσίων φορέων: Αυστριακό πανεπιστήμιο Danube Universitat Krems (DUK), Ερευνητικό Κέντρο 'Αθηνά' της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παδείας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συνεποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστηριο Εποικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του ΕΜΠ. Το ΠΜΣ διαρκεί 2 χρόνια, είναι δίγλωσσο και διεξάγεται στις πόλεις του Krems (Vienna) και των Αθηνών. Εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους εκείνες που αριστοποιούν το δημοσιογραφικό λειτούργημα με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.
 
Το Πρόγραμμα δέχεται (κυρίως αλλά όχι αποκλειστικώς) επαγγελματίες επικοινωνητές ή φοιτητές εφαπτομένων χώρων (με πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο) που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις/δεξιότητες που σχετίζονται
α) με την κατανόηση του ραγδαίως αλλάζοντος χώρου της Μαζικής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας του
β) με τις ακαδημαϊκές δυνατότητες που αυτές οι αλλαγές επιφέρουν, και
γ) με τις χρηστικές/λειτουργικές αλλαγές/διευκολύνσεις και πιθανές δυσχέρειες που προκαλούνται από αυτές τις 'νέες Θεωρήσεις'.
 
Τα μαθήματα προσφέρονται με διδακτικό και ερευνητικό προσανατολισμό, με μεθόδους όπως γραμμική ή διαδραστική διδασκαλία, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, στούντιο, παράλληλες δραστηριότητες, -ομαδικά έργα (projects), συζήτηση, distance learning (όπου χρειάζεται μεταξύ των εντατικών περιόδων) και project oriented learning. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ειδικοί, εξέχοντα μέλη του χώρου της Επικοινωνίας και της Επιστήμης της καθώς και προσωπικότητες του διεθνούς χώρου που συμμετέχουν είτε δια ζώσης είτε με tele-conference. Kαθώς το Πρόγραμμα αποτελεί μία Ευρωπαϊκή Σύμπραξη, ένας αριθμός διδασκόντων, ειδικών και φορέων, προέρχονται από την κεντρική (και όχι μόνον) Ευρώπη. Μέρος των μαθημάτων γίνονται στην Βιέννη, όπου συνήθως υλοποιούνται πρόσθετες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς media κ.α. Το Πρόγραμμα διαθέτει ISO και έχει βραβευθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή που εισηγείται ετησίως τα Βραβεία του Ιδρύματος για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση.