Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για τη χρήση λεξικών

25-05-2017
ΙΕΛ

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ "Αθηνά") σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην πανευρωπαϊκής κλίμακας έρευνα για τη χρήση των λεξικών, συμπληρώνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο: http://www.owid.de/plus/dictcult/. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συμπληρωθούν τουλάχιστον 100 ερωτηματολόγια για να συμμετάσχει μία γλώσσα στην έρευνα. Η συμμετοχή σας, επομένως, είναι καθοριστική για να συμπεριληφθεί και η ελληνική!