Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" απασχολεί περίπου 40 μόνιμους ερευνητές, 350 συνεργαζόμενους ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς υποτρόφους, καθώς και 25 έμπειρα διοικητικά στελέχη. 

Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" Κέντρο πηγάζει από τη μοναδική δεξαμενή δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας που διατηρεί το εξειδικευμένο προσωπικό.  

Σύντομα μέσα απο τη σελίδα μας θα είναι διαθέσιμος ο κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για κάθε εργαζόμενο και συνεργάτη του "Αθηνά", καθώς και ξεχωριστές σελίδες με πληροφορίες για το έργο και τα βιογραφικά στοιχεία τους.