Με  βάση την εύρωστη εφαρμοσμένη έρευνα που υπηρετούν τα στελέχη του ΕΚ “Αθηνά” και τον σταθερό βιομηχανικό προσανατολισμό του, δημιουργήθηκε αρκετά νωρίς έντονο επιχειρηματικό πνεύμα το οποίο οδήγησε σε μια γενιά τεχνοβλαστών σε περιοχές όπου υποσχόμενα επιστημονικά αποτελέσματα συναντούσαν ανάγκες της κοινωνίας και της βιομηχανίας. Οι εταιρίες αυτές ακολούθησαν η καθεμιά τη δική της πορεία και αποτελούν σήμερα την παρακαταθήκη για μια νέα γενιά πρωτοβουλιών από νεώτερα στελέχη, με νέες επιχειρηματικές ιδέες και προοπτικές και με ακόμα δυναμικότερες τεχνολογικές προτάσεις. Πολύ σύντομα, νέα σχήματα θα εμφανιστούν στον κατάλογο που ακολουθεί. 

Tεχνοβλαστοί (Spin-off Companies) 

Ερευνητές του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" έχουν δημιουργήσει 5 εταιρείες έντασης γνώσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ώριμες τεχνολογίες που αποτελούν αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τον παράγοντα της ωριμότητας της τεχνολογίας, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών παίζουν οι συνθήκες της αγοράς και η ευελιξία των εταιρειών να ανταποκριθούν σε έργα με σημαντικές ανάγκες προσαρμογής όπως είναι αυτά της ολοκλήρωσης λύσεων σε συστήματα επεξεργασίας πληροφορίας και γνώσης.

Η εταιρεία INNOETICS αποτελεί τεχνοβλαστό (spin-off) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ». Διαθέτει την κορυφαία τεχνολογία σύνθεσης φωνής από κείμενο τόσο για τα Ελληνικά, όσο και για άλλες γλώσσες, αναπτύσσοντας διαρκώς νέες φωνές και υποστηρίζοντας νέες γλώσσες. Η εταιρεία INNOETICS συνδυάζει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε θέματα επεξεργασίας φωνής, με καινοτόμες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η INNOETICS δραστηριοποιείται στους τομείς της επικοινωνίας, της ρομποτικής και της επεξεργασίας γνώσης, ολοκληρώνοντας τεχνολογίες αιχμής σε λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα Προϊόντα και υπηρεσίες της INNOETICS έχουν ήδη υιοθετήσει μερικοί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον τομέα των εκδόσεων, των επικοινωνιών και του διαδικτύου. Μέσα στο 2017 η εταιρεία αποκτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Samsung Electronics. Το ύψος της εξαγοράς της την τοποθετεί στις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις των τελευταίων ετών σε ελληνική εταιρία υψηλής τεχνολογίας και ως την μεγαλύτερη άμεση εξαγορά τεχνοβαστού (spin-off) Ελληνικού Ερευνητικού/Ακαδημαϊκού οργανισμού στην Ελλάδα τουλάχιστον για τις τελευταίες δεκαετίες.


Οι τομείς δραστηριότητας της VOICE-IN είναι κυρίως αναπτυξιακοί και συνίστανται στην ολοκλήρωση και προώθηση νέων τεχνολογιών αναγνώρισης και κατανόησης φωνής σε συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής. Επιπλέον η εταιρεία ολοκληρώνει τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής σε πληροφοριακά συστήματα, τηλεφωνικά κέντρα και βάσεις δεδομένων για την διευκόλυνση της ανάκτησης πληροφορίας. Η VOICE-IN είναι κατασκευάστρια του προϊόντος Ηλεκτρονικός Λογογράφος (μετατροπή φωνής σε κείμενο). 

 


Η εταιρεία Libris-Tech δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων και της ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό τη δημιουργία εκδόσεων ειδικών σειρών σε πολλαπλές μορφές (βιβλίο, CD/DVD-ROM, Web), την ολοκλήρωση καινοτομικών εργαλείων πληροφορικής σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκδοτικών προϊόντων (ePublishing) και τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning). To 2015 η εταιρεία, έχοντας παραδώσει στην αγορά πλήθος προϊόντων για 10 περίπου χρόνια, ολοκλήρωσε τον επιχειρηματικό της κύκλο και σταμάτησε τις εργασίες της. 

 


qualia

Η QUALIA ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004 για να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης φήμης, υπηρεσίες αναζήτησης σε ζωντανό ραδιοτηλεοπτικό υλικό. Η Qualia αναζητάει, καταγράφει  και εξάγει στοιχεία απο χιλλιάδες συζητήσεις στο διαδίκτυο, σε δικτυακούς τόπους, blogs, κοινωνικά δίκτυα και forums. Οι προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί καθιστούν όλα αυτά τα πλούσια δεδομένα αναζητησιμα και καταγράψιμα έτσι ώστε οι πελάτες να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στα νέα μέσα, να κατανοούν με τον καλύτερο τρόπο απειλές και δυνατότητες για την δημόσια εικόνα τους και καθοδηγούνται να αναπτύξουν δημιουργικές στρατηγικές για τη διαχείριση του ονόματος τους.