Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (ΠΕΔΙΤΕ)

Η Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (ΠΕΔΙΤΕ) έχει ώς αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών, ρομποτικής κ.λπ. με στόχο την κοινωνική ευημερία. Οι εφαρμογές που στοχεύουν στην κοινωνία και τους πολίτες απαιτούν πλέον συνδυασμό διαφόρων τεχνολογιών και επιστημών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αγροτική παραγωγή, η οποία προκειμένου να εγγυηθεί την ποιότητα των προϊόντων ή να πιστοποιήσει τη βιολογική τους προέλευση, απαιτεί χρήση των τεχνολογιών τηλεπισκόπησης, διαδικτυακών τεχνολογιών ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και παρακολούθηση των μετεωρολογικών και μικρομετεωρολογικών συνθηκών. Ομοίως, η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις κινδύνου απαιτεί παρακολούθηση και επέμβαση από την πολιτεία ακόμη και σε μέρη δύσκολα προσβάσιμα.

Η χρήση «έξυπνων» συσκευών, η επικοινωνία κατ’ απαίτηση μέσω συσκευών που επεκτείνουν προσωρινά τη διαδικτύωση και η εκμετάλλευση των τεχνολογιών των κινητών συσκευών μπορούν να οδηγήσουν σε σχεδιασμούς της περιφέρειας προς όφελος των πολιτών. Περιφέρειες με ιδιομορφίες, όπως η ανατολική Μακεδονία και Θράκη η οποία περιλαμβάνει απομακρυσμένα πομακοχώρια, υποφέρει συχνά από πλημμύρες και καταστροφές αλλά και χώρες όπως η Ελλάδα, με χιλιάδες νησιά, φαράγγια και οροσειρές, είναι απαραίτητο να διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη στρατηγική. Η ΠΕΔΙΤΕ έχει στόχο να συνδυάσει τεχνογνωσία διαφορετικών επιστημών με στόχο την δημιουργία υψηλής και στοχευμένης αντίστοιχης τεχνολογίας.

Αντικείμενο της μονάδας είναι η έρευνα σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών για την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών, περιβαλλοντικών δράσεων, ρομποτικής και άλλων θεμάτων που στοχεύουν στην κοινωνική ευημερία όπως επίσης και για την διαχείριση καταστάσεων κινδύνου. Τέτοια ερευνητικά ζητήματα είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την εποπτεία από το διάστημα, την παροχή ευκαιριακής επικοινωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιπτώσεις καταστροφών που επηρεάζουν τις υπάρχουσες υποδομές, η δωρεάν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και η χρήση του διαδικτύου ως δικαίωμα του πολίτη. Επίσης, η συνέργεια με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής για την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής, του ενεργειακού και ανθρακικού ισοζυγίου της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και της πρόβλεψης ακραίων καιρικών φαινομένων. Με την εγκατάσταση ραντάρ καιρού στην περιφέρεια, την διαδικτύωση της πληροφορίας του και την ικανότητα του αεροσκάφους του FAROS για αντιχαλαζιακή προστασία, η αγροτική κοινότητα θα έχει την πληροφορία για την σωστή άρδευση και την αποφυγή καταστροφών.

Η μονάδα μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τρίτους (δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εγχώρια και διεθνή βιομηχανία) σε επίπεδο τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας.

Επιστημονική Ομάδα

Βασικός κορμός επιστημόνων που ηγούνται των δράσεων της Μονάδας:

  • Καθ. Σπυρίδων Ραψομανίκης: Διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο ΔΠΘ. Συντονιστής και διευθυντής της (υπό χρηματοδότηση) εθνικής υποδομής FAROS. Έχει προσελκύσει διεθνή και εθνική χρηματοδότηση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ στο ΔΠΘ (βλέπε βιογραφικό) και εκκρεμούν οι χρηματοδοτήσεις του FAROS με 11,5 εκατομμύρια ευρώ και του Ραντάρ καιρού με 6 εκατομμύρια ευρώ και τα δύο προγράμματα για 5 έτη. Η ομάδα πλαισιώνεται από Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ από το ΔΠΘ και άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδος.
  • Καθ. Βασίλειος Τσαουσίδης: Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαδικτυωμένων Συστημάτων (τυπικά Εργαστήριο Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών) του ΔΠΘ και ιδρυτής του Κέντρου Διαστημικής Διαδικτύωσης. Το Εργαστήριο έχει λάβει χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκές προσκλήσεις άνω των 3 εκ. ευρώ την τελευταία πενταετία σε πολλά από τα οποία συμμετέχει ως συντονιστής.

Επιπλέον στη Μονάδα συμμετέχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, μεταξύ των οποίων μέλη ΔΕΠ, αλλά και ερευνητές όπως :

  • Δρ. Σωτήριος Άγγελος Λένας
  • Δρ. Ιωάννης Κόμνιος
  • Υπ. Διδάκτορας Σωτήριος Διαμαντόπουλος
  • Υπ. Διδάκτορας Χριστίνα Μάλλιου

Και διοικητικό προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση σε διαχείριση μεγάλων Ευρωπαϊκών Έργων: Παπακωνσταντίνου Αγάπη.

Συνεργασίες

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο υπάρχει συνεργασία με φορείς όπως:

Cambridge University (Αγγλία), NASA/JPL (Αμερική), University College London (Αγγλία), AFA systems (Ιταλία), Copelabs (Πορτογαλία), Senception (Πορτογαλία), Tecnalia (Ισπανία), Tekever (Πορτογαλία), FON technology (Ισπανία), Bologna University (Ιταλία), NASA (program AERONET), EUFAR (member of the EUROPEAN FLEET FOR AIRBORN RESEARCH), METEO-FRANCE, Royal Met OfficeU.K., KNMI, DLR, NLR, WMO (Geocarbon project) κτλ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΔΙΤΕ/ Ε.Κ. «Αθηνά»- Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100, Ξάνθη