Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” είναι σταθερά προσανατολισμένο στην παροχή υπηρεσιών βασισμένων στα αποτελέσματα των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία 10 χρόνια η έμφαση βρίσκεται σε διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες έντασης επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς να παραμελούνται οι εργαστηριακές και ερευνητικές υπηρεσίες. O κατάλογος των υπηρεσιών που προσφέρει το "Αθηνά" εμπλουτίζεται διαρκώς, ενώ μερικές απο αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.

Νέα και δυναμικά συστήματα και πλατφόρμες υπηρεσιών

Ψηφιοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της τριδιάστατης) και μελέτη πολιτιστικού αποθέματος. Η Κλεψύδρα (Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος) διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία σε θέματα ψηφιακής αποτύπωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπορεί να παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται από την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αποθήκευση και διαχείριση έως τη διατήρηση και την προβολή. Η υψηλή ειδίκευση του προσωπικού στον ερευνητικό χώρο της ψηφιακής αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακών συλλογών επιτρέπει τη διαχείριση έργων ψηφιοποίησης από τα αρχικά στάδια σχεδίασης έως και την υλοποίηση τους. Η Κλεψύδρα βρίσκεται στην διάθεση όλων των δημοσίων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων (κατόχων συλλογών αντικειμένων), εφορειών αρχαιοτήτων και ιδιωτών παρέχοντας εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. 

More Aggregator

Ο συσσωρευτής MoRe (metadata & object repository aggregator) αποτελεί μια ευέλικτη πλατφόρμα για την συσσώρευση και τον εμπλουτισμό μεταδεδομένων και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε 3 έργα στο πλαίσιο του FP7 για την συσσώρευση μεταδεδομένων της Europeana. Το MoRe περιλαμβάνει μια σειρά από enrichment micro-services τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό μεταδεδομένων και επιτρέπει την επέκτασή του με νέα, χρησιμοποιώντας ένα ευέλικτο REST API.
 
 

Openspeech.gr

Ένα πλήθος νέων και μοναδικών υπηρεσιών στο τομέα της σύνθεσης φωνής από κείμενο για την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα θα είναι πλέον ανοικτά διαθέσιμες σε όλους μέσα από το openspeech.gr, μια πλατφόρμα που αναπτύσσει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”. Οι επισκέπτες μπορούν όχι μόνο να ‘ακούσουν’ τα αρχεία κειμένου τους, τα email τους, την επικαιρότητα και αφηγήσεις από μια ποικιλία ηχογραφημένων βιβλίων, αλλά και να επιλέξουν τη συνθετική φωνή που θα εκφωνήσει τα κείμενα τους. 
Στην Βιβλιοθήκη του οpenspeech φιλοξενούνται δημόσια έγγραφα, οδηγοί του πολίτη καθώς και μια σειρά από βιβλία και αναγνώσματα για την τέχνη, την ιστορία, την λογοτεχνία, το παιδί κ.α., τα οποία 'διαβάζει' δυνατά για τον χρήστη ο υπολογιστής του.
Η τεχνολογία σύνθεσης φωνής που αναπτύσσει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέψουν οποιοδήποτε κείμενο ή έγγραφο (μορφής π.χ., doc ή pdf) σε φωνή υψηλής ποιότητας (mp3 και DAISY). Ο χρήστης μπορεί να ακούσει την φωνή ‘Μαρία’ ή ‘Χρυσόστομος’ να διαβάζει τα κείμενά του. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να επισυνάψει το αρχείο που επιθυμεί να μετατρέψει σε φωνή και να το στείλει στη φωνή της προτίμησής του. 

geodata.gov.gr

To geodata.gov.gr προσφέρει ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για την Ελλάδα, αποτελώντας έναν εθνικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων, μία INSPIRE-συμβατή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και μία ισχυρή υποδομή για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από ανοικτά δεδομένα.
Ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να δημοσιεύσει, να ανακαλύψει, να επαναχρησιμοποιήσει, καθώς και να απεικονίσει τα δημοσιευμένα δεδομένα. Επίσης, μπορεί να δει τις διαθέσιμες λειτουργίες για τη δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών), τις OGC διαδικτυακές υπηρεσίες, τις INSPIRE υπηρεσίες, καθώς και τα API Δεδομένων και Χαρτών που προσφέρονται.
Σε λειτουργία από το 2010, το geodata.gov.gr ήταν ένας από τους πρώτους καταλόγους ανοικτών δεδομένων στον κόσμο, συνεισφέροντας στην ανοικτή διακυβέρνηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρησή του geodata.gov.gr γίνεται από το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά», με σκοπό να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο συλλογής, αναζήτησης, διάθεσης και απεικόνισης της ανοικτής δημόσιας γεωχωρικής πληροφορίας.

Αερόστατο - www.mikrapaidia.gr

Το «Αερόστατο» είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και παράλληλα να μαθαίνουν. Στόχος της πύλης είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από την ενίσχυση των νοητικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων τους. Τα μικρά παιδιά εξοικειώνονται με βασικές έννοιες και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οργανωμένες σε δέκα (10) θεματικές ενότητες: Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσική, Ο εαυτός μου και οι άλλοι, Βασικές έννοιες, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω.
 

linked-statistics.gr (Καλειδοσκόπιο)

Το Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων» (ΚΡΗΠΙΣ/ΓΓΕΤ) από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΚ «Αθηνά». Αποτελεί πλατφόρμα οπτικής ανάλυσης και χαρτογραφικής αναπαράστασης κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής έρευνας και τη διάθεση ανοιχτών κοινωνικών δεδομένων στο ευρύ κοινό. Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα γύρω από θεματικές περιοχές και διατίθενται ανοιχτά προς χρήση
 

Υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας και υποστηρικτικές τεχνολογίες, ενσωματωμένες στις ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας

Πρόκειται για υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ανάγνωσης στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων των υποστηριζόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον υποβοηθούν την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα ακοής στο κειμενικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων των υποστηριζόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, με χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)Αξιοποίηση γλωσσικής τεχνολογίας για προηγμένες αναζητήσεις στο κειμενικό, οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο των υποστηριζόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Άκουσμα

Το λογισμικό «Άκουσμα» περιέχει δραστηριότητες για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Απευθύνεται στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, δημοτικού και γυμνασίου, εισαγωγικού, μέσου και προχωρημένου επιπέδου γλωσσομάθειας.
 
 
 
 
 
 

«Εύγλωττον»: Υποβοήθηση μαθητών με προβλήματα ανάγνωσης μέσω τεχνολογιών φωνής

Η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία απευθύνεται σε μαθητές σχολικής ηλικίας και μπορεί να ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Έχει σκοπό την υποβοήθηση των μαθητών με προβλήματα ανάγνωσης, όπως άτομα με δυσλεξία. Το λογισμικό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα βελτιώνει την ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών, με συνέπεια την καλύτερη ένταξη τους στην κοινωνία δημιουργώντας ένα πολύτιμο βοηθητικό εργαλείο.
 
 
 
 

LinkZoo: οργάνωση του ψηφιακού μας κόσμου

Το LinkZoo είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή Σημασιολογικού Ιστού που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν και να συνδέουν διάφορα είδη πόρων (π.χ. αρχεία, ιστοσελίδες, επαφές και άλλα). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τα οργανώνουν σε φακέλους και να τα μοιράζονται μεταξύ τους, καθώς επίσης και να τα εμπλουτίζουν συνεργατικά ή αυτόματα με πληροφορία από το διαδίκτυο (π.χ. εγκυκλοπαιδική). Έτσι, εμπλουτίζοντας με εξωτερική πληροφορία οι χρήστες διευκολύνονται στο να αναζητούν και να οργανώνουν με έξυπνους τρόπους τους πόρους τους, αλλά και να ανακαλύπτουν νέους.
 
 

MusicMe: Βρες μουσικά κομμάτια που μου αρέσουν

Η ομάδα αναγνώρισης μουσικής του ΙΕΛ/Ε.Κ. Αθηνά έχει αναπτύξει μια μηχανή αναζήτησης μουσικής. Δίνοντας ένα ή περισσότερα μουσικά κομμάτια - ερωτήματα (queries), η μηχανή αναλύει τα μουσικά χαρακτηριστικά τους, και στη συνέχεια ψάχνει σε μια συλλογή 130.000 μουσικών κομματιών, για να βρει τα πιο όμοια με βάση τη μελωδία και το ρυθμό.