Στο ΕΚ "Αθηνά" εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα :

  • Ι.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) με Διευθυντή τον κ. Σπύρο Ράπτη, Ερευνητή Α' 
  • ΙΝ.ΒΙ.Σ. (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων) με Διευθυντή τον κ. Δ. Σερπάνο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
  • Ι.Π.ΣΥ. (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων) με Διευθυντή τον κ. Μ. Γαροφαλάκη, καθηγητή στο Πολυτεχνελιο Κρήτης

Στο Κέντρο έχουν ιδρυθεί, και λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, οι παρακάτω μονάδες:

  • Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Β. Μακιό, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟ.ΔΙΑ.Π.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Σαρρή, καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (ΡΑΑ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.Π.Μαραγκό, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (ΠΕΔΙΤΕ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.Σ.Ραψομανίκη, καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.Π.Μαχαίρα, ομότιμο καθηγητή στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διάρθωση Γενικής Διεύθυνσης

Page Image: