Ινστιτούτα και Μονάδες

  Στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα:

ΙΕΛ | Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου | www.ilsp.gr

Το ΙΕΛ ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί με εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Ξάνθη. Στόχος του είναι οι τομείς της γλωσσικής τεχνολογίας, των ψηφιακών διεπαφών, της επεξεργασίας γνώσης και περιεχομένου και της πολιτιστικής τεχνολογίας. Το ΙΕΛ αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές για πλήθος αναγκών στις περιοχές της βιομηχανίας περιεχομένου, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 


ΙΝΒΙΣ | Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων | www.isi.gr

Το ΙΝΒΙΣ ιδρύθηκε το 1998 στην Πάτρα, όπου εδρεύει και σήμερα. Εστιάζει το ερευνητικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον του στην παροχή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και σχετικών υπηρεσιών για βιομηχανικές διεργασίες και επιχειρησιακά περιβάλλοντα, ενδυναμώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας. 


ΙΠΣΥ | Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων  | www.imis.athena-innovation.gr

Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 2007. Εστιάζει στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης. Ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τα Μεγάλα Δεδομένα, τις τεχνολογίες βάσεων επιστημονικών, γεωγραφικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων, την ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων και όλες τις σχετικές εφαρμογές.


Επίσης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πέντε μονάδες:

Corallia | Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών |  www.corallia.org

Η Μονάδα Corallia είναι μια σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου τομέα που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε παραγωγικούς τεχνολογικούς τομείς έντασης γνώσης και εξαγωγικού δυναμικού όπου η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καταδεικνύει επάξια το όραμα που συμμερίζονται η βιομηχανία, ο ακαδημαϊκός τομέας, τα ερευνητικά εργαστήρια, τα επενδυτικά κεφάλαια και άλλες πρωτοβουλίες χρηματοδοτικής στήριξης, καθώς και η περιφερειακή και κεντρική διοίκηση της χώρας.


ΜΟΔΙΑΠ | Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟ.ΔΙΑ.Π.)  | www.athena-spu.gr

Η ΜΟΔΙΑΠ υποστηρίζει την Ελλάδα σε όλες τις πλευρές της συμμετοχής της ως μέλους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) και προωθεί τη χρήση προηγμένων μεθόδων στην επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος. Εκτελεί προγράμματα που σχετίζονται με το διάστημα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικό, οικονομικό ή άλλο ενδιαφέρον.


Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης (ΡΑΑ)

Η Μονάδα ΡΑΑ πραγματεύεται θεωρητικά και εφαρμοσμένα προβλήματα που βρίσκονται στην τομή πεδίων έρευνας και τεχνολογίας, όπως η ρομποτική, η πληροφορική, οι επικοινωνίες και τα γνωσιακά συστήματα. Αναπτύσσει εφαρμογές στο χώρο της ρομποτικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης, της επεξεργασίας σήματος, της φωνητικής επικοινωνίας, της μηχανικής μάθησης, και της γνωσιακής μοντελοποίησης της πληροφορίας.


Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (ΠΕΔΙΤΕ) 

Η Μονάδα ΠΕΔΙΤΕ ιδρύθηκε το Νοέμβρη του 2015.  Αντικείμενό της είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων, διαδικτυακών υπηρεσιών, ρομποτικής κ.λπ. με στόχο την κοινωνική ευημερία. Χαρακτηριστικά πεδία εφαρμογής αποτελούν η αγροτική παραγωγή (χρήση τεχνολογιών για μετρήσεις και ευφυή παρακολούθηση) και η πολιτική προστασία (εξειδικευμένες τεχνολογίες για περιπτώσεις κινδύνου σε απομονωμένες περιοχές).


Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής 

Η Μονάδα καλύπτει όλο το υπολογιστικό έργο που απαιτείται στους τομείς της ανακάλυψης φαρμάκων (Χημειοπληροφορική), τον σχεδιασμό για την ποιότητα και την ανάπτυξη των φαρμακευτικών μορφών, τη Βιοφαρμακευτική, Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική, τις κλινικές μελέτες και στην κλινική πρακτική, τις μετα-αναλύσεις και τις εφαρμογές βιοπληροφορικής στο σχεδιασμό και τη δράση των φαρμάκων και στα βιοτεχνολογικά φάρμακα