Στην Ελλάδα θα συνεδριάσει η 65η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Στρατηγικής για τις Ερευνητικές Υποδομές

25-06-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Ένα σημαντικό διεθνές γεγονός ιδιαίτερης αξίας για τον ερευνητικό χώρο διεξάγεται τον Ιούνιο στη χώρα μας. Η 65η ολομέλεια του ESFRI (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Στρατηγικής για τις Ερευνητικές Υποδομές) που διοργανώνεται από τις 27 έως 29 Ιουνίου από το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘηνά» με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, θα συγκεντρώσει στην Κέρκυρα εκπροσώπους απο ολόκληρη την Ευρωπαϊκή κοινότητα των Ερευνητικών Υποδομών αλλά της πολιτικής για την έρευνα. 

Στην ολομέλεια του ΕSFRI θα συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη από το χώρο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, της ΕΕ και της Έρευνας, εκπρόσωποι κρατών και μεγάλων ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης. Το ESFRI, διακυβερνητικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμβάλει στη χάραξη και υποστήριξη της συνεργατικής ανάπτυξης διεθνών Ερευνητικών Υποδομών μεγάλης κλίμακας. Τους εκπροσώπους/μέλη του ESFRI ορίζουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και συνδεόμενων κρατών και η Ολομέλεια του φορέα συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές. Το ESFRI έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής για τις ερευνητικές υποδομές στην Ευρώπη, καθώς παράγει από το 2006 τον Οδικό Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές στην Ευρώπη που εντοπίζει και ορίζει τις ζωτικές νέες ερευνητικές υποδομές που θα αναπτυχθούν σε βάθος δεκαετίας ή και περισσότερο. 

Στο 65ο Φόρουμ που θα λάβει χώρα στην Κέρκυρα -στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου και στο Μουσείο Ασιάτικης Τέχνης- αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με το νέο Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές στην Ευρώπη, ο οποίος θα καθορίσει τη σχετική στρατηγική και οικονομική πολιτική της Ένωσης για την επόμενη δεκαετία. 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» -που συμμετέχει στην διοικητική και επικοινωνιακή υποστήριξη του ESFRI- διοργανώνει την Ολομέλεια και τις παράλληλες συναντήσεις που θα λάβουν χώρα το τριήμερο αυτό, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας