Προσκλήσεις για συνεργάτες

«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΙ4Ζ469ΗΞΩ-3ΛΘ ΚΩΔ.: ILSP.196.APOL-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018
«Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΣΑΓ469ΗΞΩ-6ΔΩ ΚΩΔ.: ILSP.196.D4I-0618
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018
Λήξη:
09-07-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό»
ΑΔΑ.: 6Ζ3Δ469ΗΞΩ-ΔΥΤ ΚΩΔ.: ILSP.194.DR-ΧΑΝ.0618
ΙΕΛ
Δημ:
13-06-2018
Λήξη:
28-06-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 6ΨΥΔ469ΗΞΩ-9Ξ8 ΚΩΔ.: ILSP.193.ΥΠ.DR-0518
ΙΕΛ
Δημ:
04-06-2018
Λήξη:
06-07-2018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
01-06-2018
Λήξη:
18-06-2018
ΙΕΛ
Δημ:
24-05-2018
Λήξη:
08-06-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6ΡΖΙ469ΗΞΩ-Ζ7Δ ΚΩΔ.: ILSP.190.APOL-0418
ΙΕΛ
Δημ:
02-05-2018
Λήξη:
31-05-2018
Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: GD.188.ΓΡΑΜ.-0318
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
30-03-2018
Λήξη:
16-04-2018
ΙΕΛ
Δημ:
20-03-2018
Λήξη:
04-04-2018
iMuSciCA- Interactive Music Science Collaborative Activities Σύμβαση έργου
ΡΑΑ
Δημ:
01-03-2018
Λήξη:
15-03-2018
STR-ESFRI (Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures) Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: ΨΝΓΛ469ΗΞΩ-ΦΗΞ ΚΩΔ.: GD.186.STRE-0218
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
28-02-2018
Λήξη:
16-04-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΑΔΑ.: 6F26469HΞΩ-ΗΝ6 ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ΧΑΝ.0118
ΙΕΛ
Δημ:
22-02-2018
Λήξη:
09-03-2018
Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.DR-ATH.ΧΑΝ-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.APOL-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018
Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge Σύμβαση έργου
ΚΩΔ.: ILSP.185.D4I-0218
ΙΕΛ
Δημ:
13-02-2018
Λήξη:
27-02-2018

Pages