Προσκλήσεις για συνεργάτες

Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΩΠ8469ΗΞΩ-Ρ7Λ ΚΩΔ.: ILSP.207.PROS.ΧΑΝ.1118
ΙΕΛ
Δημ:
15-11-2018
Λήξη:
29-11-2018
«Interactive Music Science Activities” (iMuSciCA)» Υποτροφία
ΑΔΑ.: ΩΜΓ4469ΗΞΩ-ΚΘ8 ΚΩΔ.: RAA.207.ΥΠ.iM-1118
ΡΑΑ
Δημ:
12-11-2018
Λήξη:
26-11-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.207.DR-1118
ΙΕΛ
Δημ:
08-11-2018
Λήξη:
23-11-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΠΡ3469ΗΞΩ-261 ΚΩΔ.: ILSP.206.iW-1018
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018
«STR-ESFRI - Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 73Y7469HJV-NX1 ΚΩΔ.: GD.206.STRe-1018
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
30-11-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΚΩΔ.: ILSP.198.ΥΠ.DR-0718
ΙΕΛ
Δημ:
29-10-2018
Λήξη:
12-11-2018
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒ4Φ469ΗΞΩ-ΔΡΦ ΚΩΔ.: ILSP.205.PROS.ΧΑΝ.1018
ΙΕΛ
Δημ:
25-10-2018
Λήξη:
12-11-2018
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 60ΞΡ469ΗΞΩ-ΞΦΜ ΚΩΔ.: ILSP.203.ANAD-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
04-10-2018
Λήξη:
19-10-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 73ΟΟ469ΗΞΩ-ΨΓΩ ΚΩΔ.: ILSP.203.DR-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
04-10-2018
Λήξη:
19-10-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΙΕΛ
Δημ:
14-09-2018
Λήξη:
28-09-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΚΩΔ.: ILSP.201.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
06-09-2018
Λήξη:
27-09-2018
«ΕΣΤΙΑ – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΛΘ7469ΗΞΩ-1ΒΒ ΚΩΔ.: ILSP.200.EST-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-08-2018
Λήξη:
12-09-2018
«GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Τ1Σ469ΗΞΩ-2ΙΡ ΚΩΔ.: ILSP.200.GRE-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-08-2018
Λήξη:
12-09-2018
«AdVENt – Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω01Α469ΗΞΩ-6Ε3 ΚΩΔ.: ILSP.200.ADV-ΧΑΝ.0818
ΙΕΛ
Δημ:
08-08-2018
Λήξη:
24-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΒΘΦ469ΗΞΩ-06Ω ΚΩΔ.: ILSP.200.APOL-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
17-08-2018
«i-Walk - Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΝΒΕ469ΗΞΩ-Ο7Ο ΚΩΔ.: ILSP.200.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
02-08-2018
Λήξη:
02-08-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ω5ΛΖ469ΗΞΩ-ΞΝΣ ΚΩΔ.: ILSP.198.DR-ΧΑΝ.0718
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
Λήξη:
06-08-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7Μ49469ΗΞΩ-ΗΟΒ ΚΩΔ.: ILSP.198.APOL-0718
ΙΕΛ
Δημ:
19-07-2018
Λήξη:
03-08-2018

Pages