ΤΕΝΕΔΟΣ

ΤΕΝΕΔΟΣ
 Αντικείμενο του έργου είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ευρωπαϊκών έργων.
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γιάννης Ιωαννίδης