ΤΕΝΕΔΟΣ

ΤΕΝΕΔΟΣ

ΤΕΝΕΔΟΣ
 Αντικείμενο του έργου είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ευρωπαϊκών έργων.
Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
Yannis Ioannidis