Φ2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης "Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική" (Φ2-Τεχνική-Υποστήριξη)
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη