Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης "Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική" (Φ2-Τεχνική-Υποστήριξη)

Φ2-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση της πράξης "Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική" (Φ2-Τεχνική-Υποστήριξη)
Status
Completed
Start Date
End Date