ΠΠΚ-Α4

Περιφερειακός πόλος καινοτομίας: Ολοκληρωμένο σύστημα διεθνών συνδυασμένων μεταφορών με χρήση ευφυών εμπορευματοκιβωτίων "ΔΡΟΜΩΝ"
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη