ΠΠΚ-Α4

Περιφερειακός πόλος καινοτομίας: Ολοκληρωμένο σύστημα διεθνών συνδυασμένων μεταφορών με χρήση ευφυών εμπορευματοκιβωτίων "ΔΡΟΜΩΝ"
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date