Διεπαφές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Έξυπνες και προσαρμοστικές διεπαφές ανθρώπου - μηχανής για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη