Διεπαφές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Έξυπνες και προσαρμοστικές διεπαφές ανθρώπου - μηχανής για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date