Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: «Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας»
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη