Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: «Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας»
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date