«Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: “Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008”»
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη