«Ανάπτυξη και Υποστήριξη της πληροφοριακής υποδομής του έργου: “Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008”»
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date