Οι ρίζες της επιτυχίας της innoetics

Ένα επίτευγμα για το ΙΕΛ

20-07-2017
ΙΕΛ

Η πρόσφατη επιτυχία της innoetics ήταν πηγή περηφάνιας και ενθουσιασμού καθώς αποδεικνύει ότι η έρευνα και καινοτομία στην καταπονημένη Ελλάδα του σήμερα μπορεί να ανθίσει, να βρει διεξόδους προς την διεθνή σκηνή και να ανταγωνιστεί επάξια.
 
Και η ικανοποίησή μας στο ΙΕΛ είναι διπλή. Όπως σε κάθε τέτοια περίπτωση, πίσω από το επίτευγμα αυτό υπάρχουν άνθρωποι με γνώση, εντατική δουλειά και όραμα. Η ομάδα που αποτελεί τον πυρήνα της innoetics δημιουργήθηκε, έμαθε και εξειδικεύτηκε στους κόλπους του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και στη συνέχεια δημιούργησε και καινοτόμησε όντας μέρος του οικοσυστήματός του. Αυτή η σχέση υπήρξε καθοριστική για την εταιρία. Οι ρίζες αυτού του γόνιμου και φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος, το οποίο επέτρεψε στην ομάδα σύνθεσης του ΙΕΛ να ενηλικιωθεί και να μετεξελιχθεί στο πετυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα της innoetics, είχαν δημιουργηθεί με γνώση, σοφία και φροντίδα από τον ίδιο τον ιδρυτή του ΙΕΛ, τον αείμνηστο καθ. Γεώργιο Καραγιάννη.
 
Πριν από 25 και πλέον χρόνια ο καθ. Γ. Καραγιάννης είχε την διορατικότητα να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο εξειδικευμένο στη Γλωσσική Τεχνολογία. Ήταν η εποχή που λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα καταλάβαιναν τη δυναμική του κλάδου και ακόμη λιγότεροι ασχολούνταν ενεργά με αυτόν. Χάρη στις προσπάθειες του ιδρυτή και των ερευνητών του, το ΙΕΛ γρήγορα εξελίχθηκε σε κέντρο αριστείας και σημείο αναφοράς για τη Γλωσσική Τεχνολογία στη χώρα, την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη, διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή της Ελληνικής γλώσσας στα τεχνολογικά πράγματα.
 
Ένα όμως ακόμη σημείο στο οποίο το ΙΕΛ πρωτοπόρησε υπό την ηγεσία του καθ. Γ. Καραγιάννη, είναι και η εμπέδωση μιας κουλτούρας καινοτομίας που διαπερνούσε όλες τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε μια γενιά τεχνοβλαστών σε περιοχές όπου υποσχόμενα επιστημονικά αποτελέσματα συναντούσαν ανάγκες της κοινωνίας και της βιομηχανίας. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον και τα οφέλη από τις συνεργασίες και την κυκλοφορία γνώσης, εμπειρίας και ανθρώπων, αποτέλεσαν εξαιρετικό προνόμιο για την innoetics και τους ανθρώπους της, που όλοι τους είχαν την ιδιαίτερη τύχη και τιμή να μαθητεύσουν δίπλα του και να συνεργαστούν στενά μαζί του.
 
Το ΙΕΛ αποτελεί σήμερα βασικό συστατικό μιας πολύ ευρύτερης και ζωντανής κοινότητας επιστήμης και καινοτομίας, του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”. Κι αυτό δρα πολλαπλασιαστικά σε επίπεδο ιδεών και ανθρώπων. Με ανανεωμένο όραμα και στρατηγική, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προκλήσεις του σήμερα, πλήθος από εξαιρετικές ερευνητικές ομάδες λειτουργούν, συνεργάζονται και δημιουργούν στους κόλπους του “Αθηνά”, σε τρία μέρη της Ελλάδας (Αθήνα, Ξάνθη και Πάτρα), φτιάχνοντας την πρώτη ύλη για τις επιτυχίες του αύριο.
 
Ο Διευθυντής του ΙΕΛ
Σπύρος Ράπτης

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31