Το Esmartcity απέσπασε το Public Award στον φωτογραφικό διαγωνισμό του Interreg MED Programme!

Με φωτογραφία του κτηρίου της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

29-10-2019
ΙΝΒΙΣ

Το ESMARTCITY απέσπασε το βραβείο κοινού στον φωτογραφικό διαγωνισμό του Interreg MED Programme, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την ειδική εκδήλωση #MEDforYou, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
 
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν τα έργα και οι δραστηριότητες του Interreg MED Programme με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. Το ESMARTCITY πήρε μέρος με τη φωτογραφία του κτηρίου της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, όπου αξιοποιείται για τον πιλοτικό έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Η εφαρμογή είναι δημιουργία του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του ΕΚ "Αθηνά". Δείτε εδώ όλες τις φωτογραφίες του διαγωνισμού.
 
Το ESMARTCITY εκμεταλλεύεται το ενεργό δυναμικό της περιοχής της Μεσογείου σχετικά με την Πράσινη Ανάπτυξη και ειδικότερα τη θεματική των Έξυπνων Πόλεων. Ακολουθείται μία ολιστική προσέγγιση δικτυώσεων στην περιοχή. Η ιδέα της Έξυπνης Πόλης αξιοποιεί την υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή εμπλουτισμένη με έξυπνες συσκευές, ενσωματωμένα συστήματα, αισθητές και ενεργοποιητές για να παρέχει καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες στον πολίτη. Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των καινοτομικών δυνατοτήτων των πόλεων μετασχηματίζοντάς τις σε οικοσυστήματα καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες: https://esmartcity.interreg-med.eu/