Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

 Σχεδίαση, εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη αποθετηρίου επιστημονικών δεδομένων

Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Τύπος
Εθνικό
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σπύρος Αθανασίου