Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

Υποδομή Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων

 Σχεδίαση, εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη αποθετηρίου επιστημονικών δεδομένων

Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
Spiros Athanasiou