Σχεδίαση και ανάπτυξη του προϊόντος Ericsson Device EcoSystem

Σχεδίαση και ανάπτυξη του προϊόντος Ericsson Device EcoSystem
Το έργο αφορά σε ένα πρωτότυπο σύστημα για το προϊόν Ericsson Device Marketplace το οποίο θα περιλαμβάνει mockups 4 web σελίδων, και βασική λειτουργικότητα παρουσίασης και αναζήτησης IoT συσκευών
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεώργιος Παπαστεφανάτος