Σχεδίαση και ανάπτυξη του προϊόντος Ericsson Device EcoSystem

Σχεδίαση και ανάπτυξη του προϊόντος Ericsson Device EcoSystem

Σχεδίαση και ανάπτυξη του προϊόντος Ericsson Device EcoSystem
 Το έργο αφορά σε ένα πρωτότυπο σύστημα για το προϊόν Ericsson Device Marketplace το οποίο θα περιλαμβάνει mockups 4 web σελίδων, και βασική λειτουργικότητα παρουσίασης και αναζήτησης IoT συσκευών
Status
Active
Start Date
End Date
Responsible
George Papastefanatos