ΕΔΑ

Δράσεις Παρατηρητηρίου για Έξυπνη Διαχείριση Αποβλήτων

 Βελτίωση λειτουργικότητας παρατηρητηρίου έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων και δράσεις δικτύωσης για θέματα ψηφιακών τεχνολογιών υποστήριξης κυκλικής οικονομίας

Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εσωτερικό έργο
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Θεόδωρος Δαλαμάγκας