Δράσεις Παρατηρητηρίου για Έξυπνη Διαχείριση Αποβλήτων

ΕΔΑ

Δράσεις Παρατηρητηρίου για Έξυπνη Διαχείριση Αποβλήτων

 Βελτίωση λειτουργικότητας παρατηρητηρίου έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων και δράσεις δικτύωσης για θέματα ψηφιακών τεχνολογιών υποστήριξης κυκλικής οικονομίας

Status
Active
Start Date
End Date
Type
Internal Project
Responsible
Theodore Dalamagas