ΕΥΡΥΝΟΜΗ

Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Τύπος
Εθνικό
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γεώργιος Παυλίδης
Εταίροι

ΕΚ Αθηνά / ΙΕΛ Ξάνθης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, SenseWorks, Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων ΕΠΕ, Α. Μπαμπαθανάσης και ΣΙΑ Ο.Ε. (Optimum)