Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

ΕΥΡΥΝΟΜΗ

Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
Status
Active
Start Date
End Date
Type
National
Responsible
George Pavlidis
Partners

ΕΚ Αθηνά / ΙΕΛ Ξάνθης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, SenseWorks, Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων ΕΠΕ, Α. Μπαμπαθανάσης και ΣΙΑ Ο.Ε. (Optimum)