ΠΤΕΑ2

Προηγμένες Τεχνολογίες Εμπειρικής Αλληλεπίδρασης για τον Πολιτισμό, τις Τέχνες, την Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό
Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και προετοιμασία στοχευμένων ερευνητικών δράσεων.
Κατάσταση
Ενεργό
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γιάννης Ιωαννίδης