Προηγμένες Τεχνολογίες Εμπειρικής Αλληλεπίδρασης για τον Πολιτισμό, τις Τέχνες, την Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό

ΠΤΕΑ2

Προηγμένες Τεχνολογίες Εμπειρικής Αλληλεπίδρασης για τον Πολιτισμό, τις Τέχνες, την Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό
Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και προετοιμασία στοχευμένων ερευνητικών δράσεων.
Status
Active
Start Date
End Date
Responsible
Yannis Ioannidis