Δεύτερη ημερίδα του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων στην Ελλάδα

Συνδέοντας την Ευρώπη χωρίς γλωσσικούς φραγμούς: η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό τοπίο ψηφιακών υπηρεσιών

18-10-2017
ΙΕΛ
Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»

Η θέση και οι προοπτικές της χώρας σε μία ψηφιακά συνδεδεμένη πολυγλωσσική Ευρώπη είναι το κεντρικό θέμα της δεύτερης ημερίδας εργασίας που διοργανώνει στην Ελλάδα ο Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων, το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Η ημερίδα, με τίτλο «Συνδέοντας την Ευρώπη χωρίς γλωσσικούς φραγμούς: η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό τοπίο ψηφιακών υπηρεσιών», θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2017, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την υλοποίηση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF) με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών δικτύων και υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, αποβλέποντας στη δημιουργία μιας πραγματικής Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στα 28 κράτη-μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Ένας από τους κύριους πυλώνες της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι η παροχή Υποδομών Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Service Infrastructures - DSIs) που επιτρέπουν την διασυνοριακή επικοινωνία μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών στους τομείς των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της υγείας, των δημόσιων συμβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης, του πολιτισμού κ.ά.
 
Μεταξύ των ψηφιακών υποδομών του CEF, η Πλατφόρμα Αυτόματης Μετάφρασης (eTranslation) αποσκοπεί στη βελτίωση της πολύγλωσσης επικοινωνίας και της ανταλλαγής πολύγλωσσων εγγράφων και λοιπού γλωσσικού περιεχομένου μεταξύ των εθνικών δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη, καθώς και μεταξύ διοικήσεων και πολιτών ή επιχειρήσεων της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο o Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (European Language Resource Coordination – ELRC), επιδιώκει να εντοπίσει και να συλλέξει γλωσσικούς πόρους σχετικούς με τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις και υπηρεσίες, που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική προσαρμογή της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης στις ανάγκες των εθνικών διοικήσεων της Ευρώπης και επομένως την πολυγλωσσία των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.
 
Η Ελλάδα εκπροσωπείται στον «Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων» από το 2015, υποστηρίζοντας ενεργά τους στόχους του. Δημόσιοι φορείς, όπως τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος κ.ά. έχουν στηρίξει το ELRC και έχουν συνεισφέρει μονόγλωσσες και πολύγλωσσες συλλογές κειμένων που ήδη χρησιμοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος αυτόματης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Η προσεχής τριετία, ωστόσο, επιφυλάσσει περισσότερες ευκαιρίες ισχυροποίησης της χώρας και της ελληνικής γλώσσας στην πολυγλωσσική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. 
Για τον λόγο αυτό, δυο χρόνια μετά από τον πρώτο κύκλο επιτυχημένων ημερίδων εργασίας σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, το ELRC, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστρέφει στην Ελλάδα διοργανώνοντας τη δεύτερη σε σειρά ημερίδα με στόχο την ισχυροποίηση της ελληνικής γλώσσας στην πολυγλωσσική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.
 
Στην ημερίδα Θα παρουσιαστούν οι εθνικές στρατηγικές και δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την πολυγλωσσία και τα ανοικτά δεδομένα. Σε ανοιχτό διάλογο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τεχνολόγους της γλώσσας και παρόχους γλωσσικών και ψηφιακών υπηρεσιών, θα διερευνηθούν οι ανάγκες της σύγχρονης πολυγλωσσικής δημόσιας διοίκησης. Από κοινού με τους συμμετέχοντες, θα εντοπιστούν σχετικές πηγές γλωσσικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την προσαρμογή της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης στις ανάγκες των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος, θα συζητηθούν οι τεχνικές και νομικές διαστάσεις της χρήσης γλωσσικών δεδομένων για την αυτόματη μετάφραση.
 
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπροσώπους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, σε όσους παρέχουν και αναπτύσσουν δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, σε μεταφραστές της δημόσιας διοίκησης, αλλά και σε όσους παράγουν ή διαχειρίζονται δημόσια γλωσσικά δεδομένα.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή. Το πρόγραμμα της ημερίδας και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους ομιλητές, τις ειδικές θεματικές και τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.lr-coordination.eu/L2Greece
Πληροφορίες:
Μαρία Γιάγκου: mgiagkou@ilsp.gr, 2106875353
Μαρία Γαβριηλίδου: maria@ilsp.gr, 2106875441
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30