Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.

Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.
The purpose of the study is the evaluation of the pedestrian/non-pedestrian discriminative power of the descriptors in the toolbox of the Laboratories on a test dataset provided by IMRA, with the emphasis put on the influence of the 3D lidar data density, a comparison with the state-of-the-art descriptor and the objective of providing a proof-of-concept of a descriptor fulfilling IMRA’s need.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ιωάννης Πρατικάκης