Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.

Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.

Παροχή Υπηρεσιών για την IMRA EUROPE S.A.S.
The purpose of the study is the evaluation of the pedestrian/non-pedestrian discriminative power of the descriptors in the toolbox of the Laboratories on a test dataset provided by IMRA, with the emphasis put on the influence of the 3D lidar data density, a comparison with the state-of-the-art descriptor and the objective of providing a proof-of-concept of a descriptor fulfilling IMRA’s need.
Status
Completed
Start Date
End Date
Responsible
Ioannis Pratikakis