ΕΙΚΟΝΟΓΝΩΣΙΑ

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και εξελιγμένης πρόσβασης σε επιστηµονικά δεδοµένα και μεταδεδομένα τεκµηρίωσης βυζαντινών έργων τέχνης με έξυπνα εργαλεία οντολογικής ταξινόμησης, δεικτοδότησης, ανάκτησης - εξόρυξης και προβολής της πληροφορίας.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη