ΕΙΚΟΝΟΓΝΩΣΙΑ

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και εξελιγμένης πρόσβασης σε επιστηµονικά δεδοµένα και μεταδεδομένα τεκµηρίωσης βυζαντινών έργων τέχνης με έξυπνα εργαλεία οντολογικής ταξινόμησης, δεικτοδότησης, ανάκτησης - εξόρυξης και προβολής της πληροφορίας.
Status
Ολοκληρωμένο
Start Date
End Date