Αποτελέσματα προσκλήσεων

«iWalk- Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: Ψ1ΑΤ469ΗΞΩ-Ω9Τ ΚΩΔ.: ILSP.202.iW-0918
ΙΕΛ
Δημ:
06-12-2018
«Προς-Έλευσις-Personilised ROuteS in Eleusis» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 63ΥΤ469ΗΞΩ-1Ν4 ΚΩΔ.: ILSP.205.PROS.ΧΑΝ.1018
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΧΖΒ469ΗΞΩ-ΘΤ9 ΚΩΔ.: ILSP.198.DR-ΧΑΝ.0718
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 6ΨΖΟ469ΗΞΩ-ΓΨ6 ΚΩΔ.: ILSP.203.ANAD-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΩΩ41469ΗΞΩ-Ψ9Π ΚΩΔ.: ILSP.203.DR-ΧΑΝ.0918
ΙΕΛ
Δημ:
30-11-2018
«Δράσεις Στήριξης Γενικής Διεύθυνσης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: ΨΒΧ1469ΗΞΩ-ΞΞΙ ΚΩΔ.: GD.193.DIOIK.-0518
ΕΚ "Αθηνά"
Δημ:
08-11-2018
«iWalk- Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα»
ΙΕΛ
Δημ:
18-10-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
ΚΩΔ.: ILSP.200.APOL-0818
ΙΕΛ
Δημ:
28-09-2018
ΙΕΛ
Δημ:
20-09-2018
«iWalk- Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα»
ΑΔΑ.: ΨΦΦ9469ΗΞΩ-9ΟΛ ΚΩΔ.: ILSP.200.iW-0818
ΙΕΛ
Δημ:
18-09-2018
«Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Υποτροφία
ΑΔΑ.: 9ΒΜΟ469ΗΞΩ-ΚΘΗ ΚΩΔ.: ILSP.193.ΥΠ.DR-0518
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
«Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της Πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΑΔΑ.: 7ΥΨΗ469ΗΞΩ-ΥΙΡ ΚΩΔ.: ILSP.194.DR-ΧΑΝ.0618
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
Data4Impact - Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge
ΑΔΑ.: 75Ο1469ΗΞΩ-ΧΩ7 ΚΩΔ.: ILSP.196.D4Ι.-0618
ΙΕΛ
Δημ:
23-07-2018
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
ΑΔΑ.: ΩΥ09469ΗΞΩ-11Ω ΚΩΔ.: ILSP.193.APOL-0518
ΙΕΛ
Δημ:
21-06-2018

Pages