ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ

 
      Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου 
      15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
      e-mail:  info@athena-innovation.gr
      τηλ.: +30 2106875300
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Παράρτημα Αθήνας 
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου 
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
e-mail:  info@athena-innovation.gr
τηλ.: +30 2106875300
 
Παράρτημα Ξάνθης 
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίωv
67100 Ξάνθη Τ.Θ. 159
τηλ.: +30 2541078787
e-mail: xanthi.ilsp.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κτίριο Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα
Τηλ.: +30 2610 910.301
info@isi.gr
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 
Παράδεισος Αμαρουσίου 15125
Τηλ: 2106875403 - 2106856804 
contact@imis.athena-innovation.gr

CORALLIA 

α2-innohub (HQ): 
Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza-Κτήριο Γ,15125 Μαρούσι, Αττική,
Τ: 210.63.00.770
 
π1-innohub: 
Καστριτσίου 4, 26504
Καστρίτσι, Πάτρα,
T: 2610.93.40.20

ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
e-mail:  info@athena-innovation.gr
τηλ.: +30 2106875300


ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Πατρώου 1, Πλάκα
10557 Αθήνα, 
τηλ: +302106983122 | +302106994512
Kmargaronis@athena-spu.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Παράρτημα Ξάνθης,
ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων,
Τ.Θ. 159, 67100, Ξάνθη