Υποδομές Ξάνθη

Υποδομές Συνεδριακών και Λοιπών Χώρων του Νέου Κτηρίου του Ε.Κ. «Αθηνά» / Ξάνθη
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη