Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης για τη δράση Κρατικής Ενίσχυσης της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη