ΔΑΜΑΖΟ

Σύστημα διαχείρισης αυτοματοποιημένης απόκρισης ζήτησης για ορθολογική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΑΜΑΖΟ)
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη