ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΙΠΕΤ

Συμπλήρωση, επέκταση, εκσυγχρονισμός υποδομών του ΚΕΤΕΠ/ΙΠΕΤ για την τεκμηρίωση προβολή και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη