Πλατφόρμα προώθησης εξατομικευμένων επιχειρησιακών αναφορών σε πληροφορικά συστήματα πελατών
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη