ΠΠΚ-Α6

Περιφερειακός πόλος καινοτομίας: Ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών σε συσχετισμό με τη θαλάσσια ρύπανση "ΣΑΓΗΝΗ"
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη