ΠΠΚ-ΟΔ5

Περιφερειακός πόλος καινοτομίας: Δίκτυο υποστήριξης καινοτομίας & επιχειρηματικότητας
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη