Οργάνωση Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία καινοτόμου λογισμικού
Κατάσταση
Ολοκληρωμένο
Έναρξη
Λήξη